Oblasti

Trojuholníky

Časť I:
  • Výpočet veľkostí uhlov trojuholníka, ktorého uhly vyhovujú danej podmienke
  • Vzťahy medzi stranami a uhlami trojuholníka
  • Vlastnosti trojuholníkov
Časť II:
  • Goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku
  • Aplikačné úlohy riešené použitím goniometrických funkcií
  • Sínusová a kosínusová veta
Časť III:
  • Zložitejšie aplikačné úlohy

Mnohouholníky

Časť I:
Výpočty uhlov, dĺžok, obvodov a obsahov
  • Štvorec
  • Obdĺžnik
  • Kosoštvorec
Časť II:
Výpočty uhlov, dĺžok, obvodov a obsahov
  • Lichobežník
  • Kosodĺžnik
  • Pravidelné n-uholníky
Časť III:
Výpočty uhlov, dĺžok, obvodov a obsahov
  • Deltoid
  • Kombinované úlohy

Kružnica a kruh

Časť I:
  • Obvodový a stredový uhol
Časť II:
  • Uhly medzi dotyčnicami
  • N-uholníky vpísané do kružnice
  • Kruh, medzikružie
  • Kruhový výsek a odsek
Časť III:
  • Kruh, kruhový výsek a odsek - zložitejšie úlohy