Apps Teacher

Teacher

Nová aplikácia Math4Teacher (NEW)plne nahrádza starú aplikáciu a ponúka mnoho nových funkcionalít a vychytávok. Okrem písomiek a interaktívnych testov si môžete vytvoriť aj test vo formátu HTML. K takému testu sa vám vygeneruje unikátny prístupový kód. Študenti do testu vstupujú cez aplikáciu Test4U zadaním prístupového kódu. Výsledky študentov sa následne uložia do vášho účtu. Získavate tak okamžitú spätnú väzbu - výsledky jednotlivých študentov a tiež odpovede všetkých študentov na jednotlivé otázky.

Ďalším skvelým pomocníkom je možnosť vygenerovať si dve varianty písomiek, dve varianty interaktívnych testov alebo dve varianty HTML testov. Databáza po novom obsahuje aj tzv. twin otázky a z nich sa generujú automaticky výstupné varianty. Vy si jednoducho vyberiete otázky pre variant A a automaticky získate aj variant B. Ten bude obsahovať veľmi podobné otázky rovnakej obťažnosti.

Mnoho nových možností prináša aj prehliadanie databázy. Otázky si môžete zoradiť podľa vlastného uváženia a uložiť ich až do desiatich „priečinkov obľúbených“ podľa preferencií (domáce úlohy, semináre, ľahké, ťažké, zábavné, súťažné,...).

 

Pomoc pre aplikáciu Math4Teacher NEW

Pôvodná aplikácia Math4Teacher, ktorá sa tiež používa na tvorbu písomiek a interaktívnych testov, ale len vo formáte PDF, bude funkčná do konca roka 2023.