Obszary

Trójkąty

Część I:
 • Obliczanie miar kątów w trójkącie, w którym kąty spełniają określony warunek
 • Zależności między bokami i kątami trójkąta
 • Własności trójkątów, zadania obliczeniowe
Część II:
 • Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym
 • Rozwiązywanie zadań aplikacyjnych za pomocą funkcji trygonometrycznych
 • Twierdzenie sinusów i  cosinusów
Część III:
 • Zadania o podwyższonym stopniu trudności z aplikacjami

Wielokąty

Część I:
Obliczanie kątów, długości  i powierzchni
 • kwadratu
 • prostokąta
 • rombu
Część II:
Obliczanie kątów, długości  i powierzchni
 • trapez
 • równoległobok
 • wielokąty foremne
Część III:
Obliczanie kątów, długości  i powierzchni
 • deltoid
 • połączone zadania o podwyższonym stopniu trudności

Okręgi

Część I:
 • Kąt wpisany i środkowy
Część II:
 • Kąty między stycznymi
 • Wielokaty wpisane w okrąg
 • Dyski, pierścienie
 • Sector kołowy and wycinek koła
Część III:
 • Dyski, sector kołowy, wycinek koła – zadania złożone