XVI. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách

Česky
Termín: 
Pondělí, Srpen 21, 2023 - 09:00 - Čtvrtek, Srpen 24, 2023 - 12:00
Místo: 
Poděbrady

XVI. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách pořádají Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Ústav aplikované matematiky FD ČVUT v Praze a Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Poděbradech ve dnech 21. až 24. srpna 2023 v Poděbradech.

Letošní seminář nese název Matematika a vyučování matematice před dvěma staletími a nabídne neotřelé pohledy na vývoj matematiky a na proměny vyučování matematice v poslední třetině 18. století a první polovině 19. století. Opomenuty nebudou ani překvapivé souvislosti matematiky a vybraných přírodních věd. Přiblíženy budou fascinující životní osudy a matematické výsledky několika našich matematiků, vliv premonstrátského řádu a národního obrození na rozvoj výuky matematiky a přírodních věd v našem jazyce, vývoj vybraných matematických disciplín a jejich aplikací. Připomenuty budou zajímavé úlohy ze starších českých učebnic, které mohou poskytnout motivaci, zásobu neotřelých a netradičních příkladů i nové pohledy na výuku. Seminář poskytne náměty z historie matematiky, které mohou účastníci bezprostředně použít pro zpestření výuky matematiky či pro zadávání zajímavých seminárních prací a projektů, které umožní ukázat krásu a důležitost matematiky a současně dovolí prohlubovat mezipředmětové vztahy.

Přednášky předběžně přislíbili: Vojtech Bálint, Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, Zdeněk Halas, Magdalena Hykšová, Josef Jíra, Martin Melcer, Miloš Nosek, Miroslava Otavová, Antonín Slavík, Irena Sýkorová a Marie Vestenická.

Prostor bude věnován také podnětným vystoupením vyučujících na středních a základních školách, kteří pohovoří o tom, jak využívají historii matematiky při vyučování, jak inspirují své žáky, čím je historie matematiky zaujala apod.

Akce bude akreditována MŠMT v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Více informací o této akci včetně přihlášky, anotací přednášek a přehledu seminárních materiálů lze nalézt na adrese:

https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/seminar_ss/