Dva dny s didaktikou matematiky 2024

Česky

Petra Vondráková a Petr Beremlijski z Katedry aplikované matematiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technické univerzity Ostrava, Jakub Mojžíš z české školní inspekce a Marie Koktavá z Mendelovy univerzity v Brně se ve dnech 15. až 16. února 2024 zúčastnili konference Dva dny s didaktikou matematiky v Praze.

Zde měla Marie Koktavá přednášku "Math4U – aplikační úlohy z matematiky a geometrie na SŠ" a Petra Vondráková, Jakub Mojžíš a Petr Beremlijski zde vedli workshop "Math4U – Procvičování pro studenty, hry pro celé třídy a tvorba testů v aplikaci Učitel".