ŠTUDENT - Precvičovaním k majstrovstvu

Zostav si on-line test s ľubovoľného učiva stredoškolskej matematiky.
Precvičovať môžeš kedykoľvek a kdekoľvek – s počítačom, tabletom aj mobilom.
Vyber si učivo a počet príkladov a môžeš začať. Vyhodnotenie sa dozvieš hneď po zakliknutí odpovedí.
Aplikácia STUDENT pracuje s databázou 5900 otázok z celej stredoškolskej matematiky.

Viac informáciíDo aplikácie

Základné poznatky

Rovnice a nerovnice

Funkcie

Exponenciálne a logaritmické funkcie

Goniometria

Trigonometria

Geometria

Analytická geometria

Komplexné čísla

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika

Postupnosti a rady

Diferenciálny a integrálny počet