Jak se efektivně učit? Zapomínání je normální a čtení pořád dokola nepomáhá....

Česky

„Proč se neučíš? Běž se učit!” Jako byste se slyšeli, že? Tohle magické zaklínadlo se poměrně často nese leckterými českými domácnostmi. Jenže hodně dlouho se učit ještě neznamená hodně se toho naučit. Co má dítě sedící nad vyjmenovanými slovy nebo příklady na čtvrtletku z matematiky konkrétně udělat, aby mu znalosti v hlavě zůstaly, ideálně co nejdéle?

„Já se učím, mami.” Většina dnešních dospělých si představí dítě u stolu zabrané do učebnice nebo sešitu. Co ale v tu chvíli dělá? Čte si zápisky? Přepisuje je? Učí se je odříkat zpaměti slovo od slova? „Učení je dlouhodobý proces, který by v konečném výsledku měl vést k tomu, že nám znalosti v hlavě zůstanou. To se ale většinou nestane, pokud dítě informací slyší jednou ve škole,” vysvětluje Kateřina Švermová, která učí angličtinu děti na gymnáziu i dospělé ve firmách. Zároveň se zabývá tím, jak se efektivně učit, a na toto téma pořádá semináře.

Časté neporozumění procesu učení podle ní nastává v tom, jaké konkrétní činnosti vedou k trvalému zapamatování. „Pokud se někdo učí tím, že si něco čte stále dokola, trénuje se pouze v dovednosti čtení. Abychom si něco zapamatovali, tedy abychom byli schopni si to z paměti kdykoliv vybavit, potřebujeme se trénovat v dovednosti vybavování,“ popisuje.

Daniel Willingham, renomovaný neurovědec a autor knih Proč žáci nemají rádi školu a nejnověji „Outsmart Your Brain: Why Learning is Hard and How You Can Make It Easy” (Přelstěte svůj mozek: Proč je učení náročné a jak se učit efektivněji) upozorňuje, že schopnost samostatně se učit je výsledkem několika dovedností, které je potřeba si nejdříve osvojit. „Často se setkávám s představou dětí i dospělých, že učení je činnost, která má jít sama od sebe. Pokud to tak není, je asi s tím, kdo se chce něco naučit, něco špatně. Tak to ale není. Naučit se některé věci může být pěkná dřina,” popisuje Kateřina Švermová.

Celý článek si přečtete zde: https://eduzin.cz/wp/2023/09/25/jak-se-efektivne-ucit-zapominani-je-normalni-a-cteni-porad-dokola-nepomaha-rika-ucitelka/