Oblasti

Trojúhelníky

Část I:
 • Výpočet velikostí úhlů trojúhelníku, jehož úhly vyhovují dané podmínce
 • Vztahy mezi stranami a úhly trojúhelníku
 • Vlastnosti trojúhelníků
Část II:
 • Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
 • Aplikační úlohy řešené užitím goniometrických funkcí
 • Sinová a kosinová věta
Část III:
 • Složitější aplikační úlohy

Mnohoúhelníky

Část I:
Výpočty úhlů, délek, obvodů a obsahů
 • Čtverec
 • Obdélník
 • Kosočtverec 
Část II:
Výpočty úhlů, délek, obvodů a obsahů
 • Lichoběžník
 • Kosodélník
 • Pravidelné n-úhelníky 
Část III:
Výpočty úhlů, délek, obvodů a obsahů
 • Deltoid
 • Kombinované úlohy

Kružnice a kruh

Část I:
 • Obvodový a středový úhel
Část II:
 • Úhly mezi tečnami
 • N-úhelníky vepsané do kružnice
 • Kruh, mezikruží
 • Kruhová výseč a úseč
Část III:
 • Kruh, kruhová výseč a úseč - složitější úlohy