Užití počítačů ve výuce matematiky 2023

Česky

Petra Vondráková a Petr Beremlijski z Katedry aplikované matematiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technické univerzity Ostrava a Adam Hlaváč z Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava se ve dnech 9. až 11. listopadu 2023 zúčastnili konference Užití počítačů ve výuce matematiky v Českých Budějovicích.

Zde měli dvě přednášky "Math4U – Procvičování pro studenty a hry pro celé třídy", "Math4U – Tvorba testů v části Učitel a propojení s aplikací Test4U" a workshop "Math4U".