Pomoc pre aplikáciu Math4C

Knižnica Math for Class (Math4C) obsahuje viac ako 150 interaktívnych hier v PDF formáte určených na precvičenie vybraných matematických oblastí. Tieto hry delíme na párovacie a tabuľkové.  Učiteľ môže tieto hry použiť priamo na hodine na precvičovanie. Ideálna je interaktívna tabuľa, ale postačí i projektor a plátno. Študent alebo učiteľ označujú správne odpovede a komentujú výsledky. Po ukončení sa zobrazí slovné i grafické hodnotenie a správne riešenie. Niektoré hry obsahujú tajničku, ktorá sa odkrýva pri správnych odpovediach. Tajničkou býva citát nejakého slávneho matematika, filozofa nebo politika, ktorého portrét a zaujímavosti zo života sú k dispozícii pri kliknutí na jeho meno. Teraz Vám ukážeme, ako s knižnicou pracovať.

Začíname na úvodnej stránke knižnice Math4C. Hore máme oranžovú lištu obsahujúcu záložky „Oblasti“ a „Nápoveda“ a rozdeľovač tematických oblastí.

Chceme si vybrať interaktívnu hru z oblasti Diferenciálny a integrálny počet. Kliknutím na túto oblasť sa nám zobrazia všetky hry, ktoré sú k dispozícii v danej oblasti.

Napríklad si chceme otvoriť hru „Objem telesa“. Každá hra je k dispozícii v 4 jazykoch (češtine, angličtine, poľštine a slovenčine). Otvoríme si českú verziu hry kliknutím na odkaz „sk“. Súbor otvoríme pomocou programu Adobe Reader.

Vidíme úvodnú stránku párovacej hry. Cieľom hry je dobre spárovať ponúkané otázky a odpovede. Hráč označí políčko v jednej otázke a následne označí jednu odpoveď. Pri nájdení správneho páru sa odkryje časť tajničky. Pri chybe získa hráč trestný bod a pokračuje v hre.

Teraz si otvorme hru „Určovanie limity funkcie z grafu I“ opäť v slovenčine kliknutím na odkaz „sk“. Na otvorenie súboru zase použijeme Adobe Reader.

Teraz vidíme úvodnú stránku tabuľkovej hry. Cieľom takej hry je označiť všetky správne odpovede. Varianty odpovedí sú umiestnené do tabuľky. Po skončení stlačíme tlačidlo „Odovzdať“ a získame hodnotenie a môžeme si pozrieť správne odpovede.