Apps Teacher

 

Math4Teacher możesz łatwo stworzyć test pisemny lub test interaktywny, oba w formacie PDF. Do swoich testów możesz wybrać pytania z bazy 5900 dostępnych pytań w pięciu językach.

Od jesieni 2022 r. można korzystać z nowej aplikacji Math4Teacher (NEW), która w pełni zastępuje starą i oferuje wiele nowych funkcji. Oprócz testów w wersji papierowej i testów interaktywnych w formacie PDF możesz również utworzyć test w formacie HTML. W tej aplikacji dla testu zostanie wygenerowany specjalny kod dostępu, a uczniowie będą mogli uzyskać dostęp do testu poprzez aplikację Test4U, wprowadzając ten kod dostępu. Wyniki testów uczniów zostaną następnie przesłane na twoje konto. W ten sposób otrzymujesz natychmiastową informację zwrotną – wyniki każdego ucznia i wszystkich uczniów oraz ich odpowiedzi do poszczególnych zadań.

Kolejnym świetnym dodatkiem do aplikacji jest możliwość wygenerowania dwóch wersji papierowych testów, testów interaktywnych oraz testów HTML. W bazie danych pojawiły się nowe tzw. bliźniacze zadania, z których automatycznie generowane są różne wersje rozwiązania. Wystarczy wybrać zadania dla wersji A i automatycznie otrzymasz również wersję B. Ta druga wersja będzie zawierać bardzo podobne zadania o tej samej trudności.

Przeglądanie bazy danych niesie też ze sobą wiele nowych możliwości. Możesz sortować pytania i przechowywać je w maksymalnie dziesięciu „folderach ulubionych”; według swoich preferencji (praca domowa, seminaria, łatwe, trudne, zabawne, rywalizacja,...).

Pomoc dla aplikacji Math4Teacher NEW