Apps Teacher

Teacher

Do aplikacji

Nowa aplikacja Math4Teacher (NEW) w pełni zastępuje starą aplikację i oferuje wiele nowych funkcji. Oprócz testów w wersji papierowej i testów interaktywnych w formacie PDF możesz również utworzyć test w formacie HTML. W tej aplikacji dla testu zostanie wygenerowany specjalny kod dostępu, a uczniowie będą mogli uzyskać dostęp do testu poprzez aplikację Test4U, wprowadzając ten kod dostępu. Wyniki testów uczniów zostaną następnie przesłane na twoje konto. W ten sposób otrzymujesz natychmiastową informację zwrotną – wyniki każdego ucznia i wszystkich uczniów oraz ich odpowiedzi do poszczególnych zadań.

Kolejnym świetnym dodatkiem do aplikacji jest możliwość wygenerowania dwóch wersji papierowych testów, testów interaktywnych oraz testów HTML. W bazie danych pojawiły się nowe tzw. bliźniacze zadania, z których automatycznie generowane są różne wersje rozwiązania. Wystarczy wybrać zadania dla wersji A i automatycznie otrzymasz również wersję B. Ta druga wersja będzie zawierać bardzo podobne zadania o tej samej trudności.

Przeglądanie bazy danych niesie też ze sobą wiele nowych możliwości. Możesz sortować pytania i przechowywać je w maksymalnie dziesięciu „folderach ulubionych”; według swoich preferencji (praca domowa, seminaria, łatwe, trudne, zabawne, rywalizacja,...).

Ze względu na problemy z kasowaniem niektórych przeglądarek internetowych, prosimy wszystkich o sprawdzenie, czy używają aktualnych wersji Math4Teacher i Test4U podczas pracy z tymi aplikacjami (numer wersji jest podany na dole strony internetowej każdej aplikacji). Aktualna wersja Math4Teacher to v240220a, a aktualna wersja Test4U to v240214b.

 

Pomoc dla aplikacji Math4Teacher NEW

Oryginalna aplikacja Math4Teacher, która służy również do tworzenia testów pisemnych i interaktywnych, ale tylko w formacie PDF, będzie funkcjonować co najmniej do czerwca 2024 roku.