Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami

1003032107

Część: 
A
Średnia odległość Księżyca od Ziemi wynosi \( 3{,}84\cdot10^8\,\mathrm{m} \), a Ziemi od Słońca \( 1{,}5\cdot10^{11}\mathrm{m} \). Ile razy dalej jest z Ziemi do Słońca niż z Ziemi do Księżyca?
około \( 390 \) razy
około \( 39 \) razy
\( 3900 \) razy
około \( 4 \) razy