Logika i zbiory

1003055604

Część: 
A
Niech \( A=\{0;1;2;3\} \) i \( B=\{0;1;2\} \). Zbiór \( C=\{x\colon x=3k+l\} \), gdzie \( k\in A\), \(l\in B\). Który z poniższych zbiorów określa zbiór elementów zbioru \( C \)?
\( \{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11\} \)
\( \{4;5;6;7;8;9;10;11\} \)
\( \langle 0;11 \rangle \)
\( \{0;1;2;3\} \)