Wielomiany i ułamki

1003032302

Część: 
A
Zależność między czasem \( t \), potrzebnym na pokonanie drogi \( s \), a średnią prędkością \( v \) opisuje wzór \( s = v\cdot t \). Jeśli prędkość zwiększy się dwukrotnie, to czas na przebycie takiej samej drogi
zmniejszy się o połowę.
zmniejszy się o \( 2 \) godziny.
zwiększy się dwukrotnie.
zwiększy się o \( 2 \) godziny.

1003032308

Część: 
A
Porównaj wielomiany \( p(x)=(m-2)x^3+3mx^2-x+m \) i \( q(x)=x^3+m^2x^2+x+3 \).
Wielomiany \( p \) i \( q \) są różne dla każdego \( m \).
Wielomiany \( p \) i \( q \) są równe dla \( m=3 \).
Wielomiany \( p \) i \( q \) są równe dla \( m=-3 \).
Wielomiany \( p \) i \( q \) są równe dla \( m=3 \) oraz dla \( m=0 \).