Geometria

Gry – wyszukiwanie w tabeli
Sześcian – Kąty
Sześcian – Odległości I
Sześcian – Odległości II
Pary kątów
Pary prostych i pary płaszczyzn
Punkty, Odcinki, Półproste i Proste
Wzajemne położenie okręgów
Ostrosłup czworokątny – Kąty
Ostrosłup czworokątny – Odległości
Gry – dopasowywanie odpowiedzi
Dylatacja
Wzajemne położenie prostych
Symetria i przekształcenia geometryczne
Objętość bryły wpisanej w sześcian