Geometria

Tabulkové hry
Kocka – Odchýlky
Kocka – Vzdialenosti I
Kocka – Vzdialenosti II
Dvojice úhlů
Dvojice priamok a dvojice rovín
Body, úsečky, polpriamky a priamky
Vzájomná poloha kružníc
Pravidelný štvorboký ihlan – Odchýlky
Pravidelný štvorboký ihlan – Vzdialenosti
Párovacie hry
Rovnoľahlosť
Vzájomná poloha priamok
Zhodné zobrazenia
Objemy telies vpísaných do kociek