Nápověda pro aplikaci Math4C

Knihovna Math for Class (Math4C) obsahuje více než 150 interaktivních her v PDF formátu určených pro procvičení vybraných matematických oblastí. Tyto hry dělíme na párovací a tabulkové.  Učitel může tyto hry použít přímo v hodině k procvičování. Ideální je interaktivní tabule, ale postačí i projektor a plátno. Student nebo učitel označují správné odpovědi a komentují výsledky. Po ukončení se zobrazí slovní i grafické hodnocení a správné řešení. Některé hry obsahují tajenku, která se odkrývá při správných odpovědích. Tajenkou bývá citát nějakého slavného matematika, filozofa nebo politika, jehož portrét a zajímavosti ze života jsou dispozici při kliknutí na jeho jméno. Nyní Vám ukážeme, jak s knihovnou pracovat.

Začínáme na úvodní stránce knihovny Math4C. Nahoře máme oranžovou lištu obsahující záložky „Oblasti“ a „Nápověda“ a rozcestník tematických oblastí.

Chceme si vybrat interaktivní hru z oblasti Diferenciální a integrální počet. Kliknutím na tuto oblast se nám zobrazí všechny hry, které jsou k dispozici v dané oblasti.

Chceme si otevřít například hru „Objem tělesa“. Každá hra je k dispozici ve 4 jazycích (češtině, angličtině, polštině a slovenštině). Otevřeme si českou verzi hry kliknutím na odkaz „cs“. Soubor otevřeme pomocí Adobe Readeru. Jak si nastavit webový prohlížeč tak, aby se Vám interaktivní PDF otevřelo správně, se dozvíte zde.

Vidíme úvodní stránku párovací hry. Cílem hry je dobře spárovat nabízené otázky a odpovědi. Hráč označí políčko u jedné otázky a následně u jedné odpovědi. Při nalezení správného páru se odkryje část tajenky. Při chybě získá hráč trestný bod a pokračuje ve hře.

Nyní si otevřeme hru „Určování limity funkce z grafu I“ opět v češtině kliknutím na odkaz „cs“. K otevření souboru zase použijeme Adobe Reader.

Nyní vidíme úvodní stránku tabulkové hry. Cílem takové hry je označit všechny správné odpovědi. Varianty odpovědí jsou umístěny do tabulky. Po ukončení stiskneme tlačítko „Odevzdat“ a získáme hodnocení a můžeme si prohlédnout správné odpovědi.