Procenty

1003055402

Część: 
A
Pan Nowak uzyskał dochód \( 20200 \) złotych z działalności gospodarczej w roku \( 2011 \). Rozlicza się z urzędem skarbowym, płacąc podatek w wysokości \( 19\% \) od dochodu. W \( 2011 \) roku podatek pana Nowaka z działalności gospodarczej wyniósł:
\( 3838\,\mathrm{zł} \)
\( 16362\,\mathrm{zł} \)
\( 1063{,}16\,\mathrm{zł} \)
\( 383{,}80\,\mathrm{zł} \)

1003055403

Część: 
A
Cena jednej akcji pewnego przedsiębiorstwa w ciągu jednego dnia spadła o \( 10\% \) z poziomu \( 180 \) złotych, a następnego dnia wzrosła o \( 10\% \). Po tych zmianach cena jednej akcji wynosiła:
\( 178{,}20\,\mathrm{zł} \)
\( 145{,}80\,\mathrm{zł} \)
\( 217{,}80\,\mathrm{zł} \)
\( 180\,\mathrm{zł} \)

1003055404

Część: 
A
Spytano \( 1100 \) osób z jakimi umiejętnościami sobie nie radzą. Wyniki ankiety były następujące: spośród nich z gotowaniem nie radzi sobie \( 42\% \), z prasowaniem \( 67\% \), z grą na instrumencie \( 85\% \). Ilu osób potrafiących gotować należy się spodziewać w grupie \( 1200 \) osób?
\( 696 \)
\( 969 \)
\( 504 \)
\( 638 \)