Wykładniki i logarytmy

Gry – wyszukiwanie w tabeli
Podstawowe nierówności wykładnicze II
Porównanie logarytmów
Obliczanie logarytmów i prostych równań logarytmicznych
Równania wykładnicze – Metoda Podstawiania
Nierówności wykładnicze – ta sama podstawa
Własności funkcji logarytmicznych
Zamiana równania logarytmicznego na wykładnicze
Gry – dopasowywanie odpowiedzi
Podstawowe nierówności wykładnicze I
Dziedzina funkcji logarytmicznej
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne z wartością bezwzględną
Przekształcenia wykresów funkcji wykładniczych
Przekształcenia wykresów funkcji logarytmicznych