Równania i nierównośći

Gry – dopasowywanie odpowiedzi
Równania z wartością bezwzględną
Dziedziny wyrażeń
Graficzne rozwiązanie nierówności
Parametry w równaniach z wartością bezwzględną
Kwadratowe i wymierne funkcje
Równania kwadratowe z parametrami
Równania z pierwiastkami
Równania wymierne
Nierówności wymienne
Sumy pierwiastków równań