Podstawy matematyki

Gry – wyszukiwanie w tabeli
Wartość bezwzględna I
Wartość bezwzględna II
Stopień wielomianu
Podzielność przez 12
Wartości wielomianu
Porównywanie liczb w postaci potęg i pierwiastków
Wyrażenia z potęgami i pierwiastkami
Liczby całkowite w zbiorze
Zdania logiczne.
Notacja wykładnicza
Procenty
Pierwiastki z liczb ujemnych
Gry – dopasowywanie odpowiedzi
Notacja wykładnicza
Rozkład wielomianu z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia
Działania na liczbach.
Wielkości procentowe – figury
Liczby odwrotne.
Działania na przedziałach
Zbiory