O portálu

Výměnný pobyt očima studentů Hladnova

Česky

Hladnov ve Valencii

Učitelé naší školy jsou už třetí rok zapojení do tvorby mezinárodního portálu Math4U, jehož cílem je pomoci studentům středních škol s matematikou formou hravého procvičování. V rámci tohoto projektu se v dubnu 2022 studenti čtvrtého bilingvního ročníku David Mácha, Karolína Miškářová, Štěpán Elbl, Viktorie Šulová, Veronica Biagini (4.S) společně s Matějem Šindlerem (2.A) zúčastnili s paní profesorkou Ivou Skybovou výletu do španělské Valencie.

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ

Česky

Ve dnech 20. – 22. září 2021 se v Pardubicích konala tradiční konference Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ. Setkání proběhlo ve spolupráci se Společností učitelů matematiky při JČMF, pobočným spolkem JČMF Pardubice, Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice a Katedrou didaktiky a matematiky MFF UK.

Na konferenci jsme organizovali čtyři workshopy s názvem "Math4U - portál pro procvičování matematiky", kterých se zúčastnilo dohromady okolo stovky středoškolských učitelů.

1. cena v soutěži eLearning 2021

Česky

Projekt Math4U získal další krásné ocenění. Tentokrát ve 20. ročníku soutěže eLearning. Tuto soutěž pořádají Univerzita Hradec Králové, České vysoké učení technické v Praze a Asociace EUNIS-CZ ve spolupráci s Asociací EUNIS-SK, Českou asociací distančního vysokoškolského vzdělávání a Českou společností pro systémovou integraci.

Label 2020 - náš projekt byl vybrán jako nejlepší za rok 2020

Česky

Dům zahraniční spolupráce vydal brožuru, ve které představuje nejlepší projekty, které byly za uplynulých sedm let oceněny Evropskou jazykovou cenou LABEL.


Porota vybrala vždy jeden nejlepší projekt pro každý z uplynulých sedmi ročníků. Dům zahraniční spolupráce poté oslovil vybrané instituce s otázkou, kam se v oblasti jazyků od realizace
projektu posunuly a v čem projekt pomohl jejich dalšímu rozvoji. V brožuře najdete informace o průběhu posledních sedm ročníků, připomenutí nejlepších projektů i odpovědi
zástupců jednotlivých institucí.

Brožura – Jazyková cena Label 2020

Česky

Brožura s projekty, které byly v letošním roce oceněny Evropskou jazykovou cenou Label, je na světě!

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa Evropské komise a v České republice je udělována již od roku 2002 za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraniční spolupráce výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového vzdělávání.

V roce 2020 byly stanoveny následující priority:

Pro učitele - členění tématických oblastí

Česky

Vážení a milí učitelé,

díky portálu Math4U si můžete připravit za pár minut nové písemky a interaktivní testy z databáze 4 200 otázek a zaujmout třídu některou ze 150 připravených tréninkových her. Vaši studentům zase nabízíme  originální aplikaci pro procvičování matematiky na mobilu nebo tabletu, kdykoliv a kdekoliv. Navíc zdarma, s poutavou grafikou a ve čtyřech jazycích.

Portál je rozdělen do tří částí – STUDENT, UČITEL a TŘÍDA.