O portálu

Užití počítačů ve výuce matematiky 2023

Checo

Petra Vondráková a Petr Beremlijski z Katedry aplikované matematiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technické univerzity Ostrava a Adam Hlaváč z Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava se ve dnech 9. až 11. listopadu 2023 zúčastnili konference Užití počítačů ve výuce matematiky v Českých Budějovicích.

Když se řekne CLIL

Checo

CLIL (Content and Language Integrated Learning) je duálně zaměřený přístup, při kterém se pro výuku odborných předmětů používá v menší nebo větší míře cizí jazyk. Nás zajímá především propojení matematiky a angličtiny.