O portálu

Když se řekne CLIL

Czech

CLIL (Content and Language Integrated Learning) je duálně zaměřený přístup, při kterém se pro výuku odborných předmětů používá v menší nebo větší míře cizí jazyk. Nás zajímá především propojení matematiky a angličtiny.  

Výměnný pobyt očima studentů Hladnova

Czech

Hladnov ve Valencii

Učitelé naší školy jsou už třetí rok zapojení do tvorby mezinárodního portálu Math4U, jehož cílem je pomoci studentům středních škol s matematikou formou hravého procvičování. V rámci tohoto projektu se v dubnu 2022 studenti čtvrtého bilingvního ročníku David Mácha, Karolína Miškářová, Štěpán Elbl, Viktorie Šulová, Veronica Biagini (4.S) společně s Matějem Šindlerem (2.A) zúčastnili s paní profesorkou Ivou Skybovou výletu do španělské Valencie.

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ

Czech

Ve dnech 20. – 22. září 2021 se v Pardubicích konala tradiční konference Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ. Setkání proběhlo ve spolupráci se Společností učitelů matematiky při JČMF, pobočným spolkem JČMF Pardubice, Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice a Katedrou didaktiky a matematiky MFF UK.

Na konferenci jsme organizovali čtyři workshopy s názvem "Math4U - portál pro procvičování matematiky", kterých se zúčastnilo dohromady okolo stovky středoškolských učitelů.