Student

Do aplikacji

Testy dla studentów

Wybierz test online z dowolnego działu matematyki.

Ćwicz w dowolnym czasie i miejscu – używając komputera, tabletu lub telefonu komórkowego.

Wybierz swój program (dział) nauczania i liczbę przykładów i możesz zacząć. Ocenę  otrzymasz  natychmiast po kliknięciu odpowiedzi.

Aplikacja STUDENT powiązana jest z bazą 5900 pytań z matematyki dla szkoły średniej (ponadgimnazjalnej).

Uczę się w liceum, matematyka jest całkiem fajna, ale jest jej  za dużo. Nie chcę w  dalszym ciągu rozwiązywać przykładów z podręcznika lub zeszytu ćwiczeń. Szukam czegoś ciekawego nawet jeśli obejmuje to materiał, który przerobiliśmy w zeszłym roku.

Nasz nauczyciel tworzy sprawdziany pisemne używając tej strony internetowej. Chciałbym przyjrzeć się przykładom, które można znaleźć na sprawdzianie.

Witam was, oferujemy 5 900 pytań testowych on-line ze wszystkich działów matematyki , ocenę otrzymasz po każdym przykładzie i możesz wybrać, co chcesz ćwiczyć.

Spróbuję, muszę poćwiczyć funkcje z wartością bezwzględną.

Kliknij obszar Funkcje. Znajdziesz tam Funkcje Liniowe, Funkcje Kwadratowe, Funkcje wymierne, Funkcje z wartością absolutną, Funkcje z pierwiastkami i potęgami i tak dalej. Wybierz Funkcje z wartością bezwzględną, następnie wybierz liczbę pytań i część.

Czym jest część?

Część A zawiera program nauczania, którym zwykle rozpoczyna się  naukę w szkole. W funkcjach z wartością bezwzględną zawarte są zadania ćwiczące rozwiązywanie  funkcji liniowych z jedną wartością bezwzględną. Część B zawiera kontynuację programu wzbogaconą o Funkcje z kilkoma wartościami bezwzględnymi i  i ich  właściwościami. Część C zawiera bardziej złożony program,  również taki, który nie jest realizowany we wszystkich szkołach, tj. Funkcja z wartością bezwzględną w wartości bezwzględnej.

 

 

OK, wybieram część A, 10 pytań. Co dalej?

Kliknij "Wygeneruj test" i zostanie to wykonane. Reszta należy do ciebie.

A co z oceną?

Pojawi się, gdy tylko udzielisz odpowiedzi. Odpowiedź w zielonym polu jest prawidłowa. Widzisz więc odpowiedź po każdym pytaniu. Możesz uczyć się szybko nawet na własnych błędach,  a na dalsze pytania odpowiesz już lepiej.

Czy aplikacja zadziała na moim telefonie komórkowym?

Pewnie, zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i tabletach. Możesz ćwiczyć w autobusie, w czasie przerwy, a nawet stojąc w kolejce po obiad.