Podstawy arytmetyki

1003099201

Część: 
A
W różnych publikacjach jako jednostka energii pojawia się czasem toe. \(1\) toe odpowiada energii jaką uzyskuje się z \( 1\) tony ropy naftowej i równa się \( 41 868\,\mathrm{MJ} \) (\( 1 \,\mathrm{MJ} = 1\, 000\, 000 \,\mathrm{J} \)). Ilu dżulom równa się \( 1 \) toe?
\( 4{,}1868\cdot10^{10} \)
\( 4{,}1868\cdot10^{8} \)
\( 4{,}1868\cdot10^{9} \)
\( 4{,}1868\cdot10^{11} \)

1003099202

Część: 
A
Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi \( 2{,}28\cdot10^8\,\mathrm{km} \). Odległość ta zapisana bez użycia potęgi jest równa:
\( 228\, 000\, 000\,\mathrm{km} \)
\( 22\, 800\, 000\,\mathrm{km} \)
\( 2\, 280\, 000\, 000\,\mathrm{km} \)
\( 22\, 800\, 000\, 000\,\mathrm{km} \)

1003099203

Część: 
A
Człowiek śpi średnio \( 8 \) godzin w ciągu doby. Ile sekund przesypia w ciągu najdłuższego miesiąca? Wynik podaj w notacji wykładniczej.
\( 8{,}928\cdot10^5\,\mathrm{s} \)
\( 1{,}488\cdot10^4\,\mathrm{s} \)
\( 8928\cdot10^2\,\mathrm{s} \)
\( 8{,}64\cdot10^5\,\mathrm{s} \)

1003099204

Część: 
A
Korzystając z informacji podanych w tabeli oblicz najkrótszą odległość między Neptunem i Merkurym - najbardziej oddaloną planetą od Słońca i planetą leżąca najbliżej Słońca. \[\begin{array}{|c|c|} \hline \text{Planeta} & \text{Odległość od Słońca } (\mathrm{km} ) \\\hline \text{Merkury} & 5{,}8\cdot10^7 \\\hline \text{Neptun} & 4{,}5\cdot10^9 \\\hline \end{array} \]
\( 4{,}442\cdot10^9\,\mathrm{km} \)
\( 4{,}558\cdot10^9\,\mathrm{km} \)
\( 1{,}3\cdot10^7\,\mathrm{km} \)
\( 1{,}3\cdot10^9\,\mathrm{km} \)