Trygonometria

Gry – wyszukiwanie w tabeli
Zamiana stopni na radiany I
Zamiana stopni na radiany II
Zamiana radianów na stopnie I
Zamiana radianów na stopnie II
Kąty odpowiadające i naprzemianległe
Symbole Funkcji Trygonometrycznych I
Symbole Funkcji Trygonometrycznych II
Gry – dopasowywanie odpowiedzi
Obliczanie funkcji trygonometrycznych
Wykresy funkcji trygonometrycznych I
Wykresy funkcji trygonometrycznych II
Własności funkcji trygonometrycznych