Zajímavosti

Finská platforma Eduten míří do českých škol

Checo

Jak se dobře naučit matematiku? Někomu je dáno shůry, jiní potřebují napočítat spoustu příkladů a získat v různých operacích jistotu a rutinu. V jedné třídě spolu sedí různé děti, které potřebují různý přístup, a zvládnout by to měl jeden učitel. Od příštího školního roku by českým učitelům matematiky mohla práci ulehčovat finská platforma Eduten.

Khan Academy a převrácená třída

Checo

Khan Academy

Jakmile Sal začal publikovat své instruktážní lekce na YouTube, další lidé, které neznal, na videa narazili a začali je používat pro vlastním učení. Čím dál častěji dostával komentáře od uživatelů z celého světa, ve kterých mu sdělovali, jak jeho videa poprvé udělala z matematiky srozumitelný, a dokonce zábavný předmět. Čím více videí vytvořil, tím více sledujících získal – a něco, co vzniklo jako čistě osobní věc, začalo dramaticky nabývat nových globálních rozměrů. Do roku 2009 používalo Khan Academy každý měsíc více než šedesát tisíc lidí.

Khan a škola budoucnosti

Checo

Zakladatel Khan Academy na konferenci FutureEdu představil, jak využít výuková videa, která platforma nabízí ve třídě, kam se vzdělávání posune za deset let a jaká bude role školy. Mluvil o vztahu technologie a pedagogiky a svém projektu Schoolhouse, systému on-line tutorů, který má být dalším krokem k vytyčenému cíli: poskytnout možnost se vzdělávat zdarma, všude a všem.

Bezplatné online kurzy akademie EUN

Checo

Znáte European Schoolnet (EUN)? Je to evropská síť, která podporuje zavádění digitálních technologií do škol, využívání nových výukových metod (zejména v oblasti matematiky a přírodních věd) a spolupráci učitelů v Evropě. 

Najdete zde desítky bezplatných kurzů pro zlepšení výuky matematiky a dalších STEM předmětů, například: