Akce

Užití počítačů ve výuce matematiky

Ve dnech od 9. do 11. listopadu 2023 pořádají Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Společnost učitelů matematiky JČMF a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice v pořadí 11. ročník konference Užití počítačů ve výuce matematiky.

Konference se koná jednou za dva roky a jejím cílem je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nejenom nad těmito tématy:

Checo

MODAM 2023

Kurz MODerní Aplikace Matematiky je určen pro učitele středních škol a probíhá již od roku 2014 jednou ročně. Kurz je zaměřen na možnosti zpestření výuky matematiky, seznámení učitelů s moderními aplikacemi matematiky a zajímavými a netradičními úlohami, které mohou být použity ve výuce. Letošní seminář pro učitele MODAM 2023 na téma "Jak zaujmout studenta – zajímavosti, hlavolamy a výukové aplikace" se bude konat 9. června 2023 od 8:30 do 16:15 hodin.

Můžete se těšit na přednášky:

Checo

Historie matematiky


40. mezinárodní konference Historie matematiky se bude konat v Poděbradech ve dnech 19. až 23. srpna 2022.

Zaměření akce:
Program letošní konference bude zaměřen na vývoj matematiky a jejího vyučování v našich zemích ve druhé polovině 18. století a v první polovině 19. století.

Checo

MODAM 2022 - Motivace v matematice – příklady z praxe i rekreační matematiky

Seminář MODerní Aplikace Matematiky je určen pro učitele středních škol a probíhá již od roku 2014 jednou ročně. Je zaměřen na možnosti zpestření výuky matematiky, seznámení učitelů s moderními aplikacemi matematiky a zajímavými a netradičními úlohami, které mohou být použity ve výuce.

Letos se můžete těšit na následující přednášky:

Checo

Počítač ve škole 2022

19. ročník konference Počítač ve škole se koná v termínu od 12. do 14. dubna 2022 na gymnáziu v Novém Městě na Moravě. Letošními hlavními tématy jsou Didaktika školské informatiky, Digitální kompetence v humanitních předmětech, Gamifikace ve výuce a Technologické trendy. Nebudou chybět ani aktuality k revizím RVP a projektům pro školy.

Checo

Dva dny s didaktikou matematiky


Dvacátý šestý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, proběhne ve dnech 10. – 11. 2. 2022. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a kulatých stolů.

Checo

Užití počítačů ve výuce matematiky

Ve dnech od 11. do 13. listopadu 2021 pořádají Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Společnost učitelů matematiky JČMF a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice v pořadí 10. ročník konference Užití počítačů ve výuce matematiky.

Konference se koná jednou za dva roky a jejím cílem je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nejenom nad těmito tématy:

Checo