Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ

Checo

Ve dnech 20. – 22. září 2021 se v Pardubicích konala tradiční konference Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ. Setkání proběhlo ve spolupráci se Společností učitelů matematiky při JČMF, pobočným spolkem JČMF Pardubice, Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice a Katedrou didaktiky a matematiky MFF UK.

Na konferenci jsme organizovali čtyři workshopy s názvem "Math4U - portál pro procvičování matematiky", kterých se zúčastnilo dohromady okolo stovky středoškolských učitelů.

Petra Vondráková a Petr Beremlijski (Katedra aplikované matematiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)