XV. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách

Checo
Termín: 
De Lunes, Agosto 16, 2021 - 09:00 hasta Jueves, Agosto 19, 2021 - 12:00
Ubicación: 
Poděbrady

 XV. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách pořádají Katedra didaktiky matematiky MFF UK, Ústav aplikované matematiky FD ČVUT v Praze a Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Poděbradech a který se uskuteční ve dnech 16. až 19. srpna 2021 v Poděbradech.

Letošní seminář bude věnován historii matematiky a vyučování matematice v první polovině 19. století. Nabídne pestré pohledy na vlastní vývoj matematiky a na proměny vyučování matematice zejména v českých zemích. Opomenuty nebudou ani souvislosti matematiky a vybraných přírodních věd. Cílem semináře je poskytnout poučení o vývoji matematiky a matematického vzdělávání v naší zemi, náměty z historie matematiky, které mohou účastníci použít pro zpestření výuky matematiky, pro zadávání zajímavých seminárních prací a projektů, které umožní ukázat krásy a důležitost matematiky a současně dovolí prohlubovat mezipředmětové vztahy. Přiblíženy budou překvapivé životní osudy a nejdůležitější matematické výsledky několika našich matematiků, vliv premonstrátského řádu a národního obrození na rozvoj výuky matematiky a přírodních věd v našem jazyce, ale i vývoj několika matematických disciplín (algebra, matematická analýza, neeukleidovská geometrie, astronomie, fyzika). Připomenuty budou zajímavé úlohy ze starších českých učebnic, které mohou poskytnout motivaci, zásobu neotřelých a netradičních příkladů i nové pohledy na výuku.

Nově bude zařazeno odpoledne, na němž mohou vystoupit učitelé středních a základních škol a ukázat kolegům, jak využívají historii matematiky ve svých vlastních hodinách, jak inspirují své žáky, čím je historie matematiky zaujala apod.

Účastníci semináře obdrží nejnovější svazky edice Dějiny matematiky, další zajímavou literaturu a studijní materiály.

Připraven je rovněž zajímavý doprovodný program – promítání zajímavého filmu a společenský večer.

Přednášky předběžně přislíbili: Vojtech Bálint, Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová, Helena Čížková, Zdeněk Halas, Magdalena Hykšová, Martin Melcer, Miroslava Otavová, Silvana Nerudová, Nikola Pajerová, Antonín Slavík, Irena Sýkorová, Martin Šolc, Petr Vach, Jiří Veselý

MŠMT této akci udělilo akreditaci v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Rozsah vzdělávacího programu je 24 hodin. Po ukončení semináře obdrží účastníci osvědčení o účasti na této vzdělávací akci.

Více informací o této akci včetně přihlášky, anotací přednášek a přehledu seminárních materiálů lze nalézt na adrese:

https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/seminar_ss/index.html

V případě zájmu prosíme o zaslání vyplněné přihlášky do 30. června 2021 elektronicky na emailovou adresu martin.melcer@ujop.cuni.cz nebo poštou na adresu RNDr. Martin Melcer, Ph.D., Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy, studijní středisko Poděbrady, Jiřího náměstí 1, Poděbrady, 290 01.