České školy a umělá inteligence

Čeština

Většina učitelů se nebojí, že je v budoucnu nahradí umělá inteligence, vyplývá z průzkumu.

 

Drtivá většina českých učitelů (82,3 %) je přesvědčena o tom, že zavádění umělé inteligence (AI) vyžaduje nové znalosti a dovednosti z didaktiky. Podobné procento si také myslí (83,4 %), že zavádění AI promění způsob práce učitele, nicméně 87 % učitelů zatím neabsolvovalo žádné školení zaměřené na využívání nástrojů umělé inteligence ve škole. Toho, že by je ale AI měla ve vyučování přímo nahradit, se ale 78 % z dotázaných učitelů neobává. Vyplývá to z průzkumu, který provedla Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL) a Microsoft Česko & Slovensko. Šetření se zúčastnilo 2 175 pedagogů. Výzkum mapuje pohled pedagogů na umělou inteligenci ve školství a její dopad na vzdělávání českých dětí.

Mezi nejzajímavější závěry šetření patří:

  • Pouze 6,9 % českých pedagogů se domnívá, že umělá inteligence nahradí profesi učitele. 78 % dotázaných naopak s tímto tvrzením nesouhlasí.
  • O tématu umělá inteligence diskutuje ve výuce se žáky 50 % (n= 1 091) českých pedagogů, přibližně stejná část (n= 1 073) však toto téma se žáky dosud ve škole neřeší.
  • 19,3 % pedagogů si myslí, že umělá inteligence rozumí jazyku stejně jako lidé. 
  • Některý z nástrojů umělé inteligence využívá 53 % českých učitelů (n= 1 142), 47 % pedagogů (n= 1 003) pak odpovědělo, že zatím žádný nástroj využívající AI pro osobní či pracovní účely nepoužívají. To může znamenat, že opravdu žádný nástroj umělé inteligence nevyužívají, ale také to, že si neuvědomují, že daný nástroj či služba s umělou inteligencí pracuje. 
  • Nástroje umělé inteligence využívají učitelé ve výuce různě, nejčastěji s její pomocí generují texty do výuky (24,69 %), překládají texty z cizích jazyků (19,91 %) nebo připravují testy (16,55 %). Dále AI využívají pro generování obrázků (16,09 %) a ověřování informací (13,43 %). 12,28 % českých pedagogů rovněž potvrdilo, že prostřednictvím umělé inteligence plánuje výuku. 
  • 67 % českých pedagogů (n= 1 450) nezakazuje svým žákům používat nástroje umělé inteligence vůbec, 30 % (n= 637) pak reguluje používání umělé inteligence podle konkrétní situace – např. ve vyučovací hodině, v rámci domácí přípravy apod. Pouze 3 % pedagogů použití umělé inteligence zcela zakazují.
  • Téměř čtvrtina pedagogů (24,71 %) zapojených do výzkumu potvrdila, že žáci s pomocí generativní umělé inteligence podváděli tak, že si nechali vygenerovat esej, referát či jiný typ textového domácího úkolu. 16,31 % učitelů potvrdilo, že si žáci pomocí nástroje umělé inteligence nechali přeložit text z/do cizího jazyka, 11,08 % pedagogů odhalilo, že si žáci vygenerovali prezentaci, 9,36 % pedagogů také uvedlo, že žáci využili umělou inteligenci k vyřešení matematického příkladu a podváděli. 

Celý výzkum týkající se toho, jak školy, a především učitelé, reagují na zavádění nástrojů generativní umělé inteligence, je k dispozici zde: https://e-bezpeci.cz/index.php/pohledem-vedy