Komplexné čísla

Tabulkové hry
Porovnávanie absolútnych hodnôt komplexných čísel
Čísla komplexne združené I
Čísla komplexne združené II
Operácie s komplexnými číslami
Párovacie hry
Kvadratické rovnice s komplexnými koeficientami
Korene binomickej rovnice