Math4U - Nominace na Cenu DZS

Czeski

Dům zahraniční spolupráce každoročně oceňuje nejlepší mezinárodní projekty. Ceny DZS se udělují projektům za jejich kvalitu, originalitu a dopady na účastníky i širší komunitu. 

Slavnostní vyhlášení proběhlo 21. března 2024 v Praze. Ceny se udělovaly v kategoriích – Digitalizace, Inkluze a diverzita, Participace, Udržitelnost, Flexibilita a inovace, Internacionalizace a dále ve dvou kategoriích jednotlivců: Jednotlivci – Účastník vyjíždějící z ČR a Jednotlivci – Zahraniční účastník přijíždějící do ČR. Soutěžní kategorie odpovídají hlavním trendům současného vzdělávání v Evropě.

Náš Erasmus+ projekt Math Exercises for You 2  byl nominován na Cenu DZS v kategorii Digitalizace. V této kategorii bylo odbornou porotou vybráno 6 projektů z celé České republiky. Náš projekt, jehož výstupem je portál Math4U, byl jedním z nich.

Všechny nominované projekty jsou představeny v publikaci Ceny DZS 2023.