41. mezinárodní konference Historie matematiky

Czech
Termín: 
Monday, August 19, 2024 - 09:00 to Friday, August 23, 2024 - 12:00
Místo: 
Poděbrady

41. mezinárodní konference Historie matematiky se bude konat v Poděbradech ve dnech 19. až 23. srpna 2024.

Letošní konference poskytne prostor pro vystoupení všem zájemcům o historii matematiky. Organizátoři přivítají příspěvky, které se budou věnovat vývoji zvoleného matematického oboru nebo problému, aplikacím nových matematických metod v přírodních či společenských vědách s historickými aspekty, proměnám vědeckého a akademického života a vývoji stylu výuky matematiky, popularizaci matematiky v minulosti i současnosti, nebo vystoupení propojující vývoj matematiky a přírodních věd, matematiky a společenských věd, matematiky a techniky či umění. Konference nabízí účastníkům možnost představit výsledky vlastního bádání v historii matematiky nebo prezentovat zkušenosti s využitím historie matematiky ve vyučování matematice na různých typech a stupních škol.

Na programu konference budou jednak plenární přednášky připravené našimi i zahraničními odborníky vyzvanými programovým výborem (60 až 90 minut), jednak konferenční přednášky (30 až 60 minut), které přihlásí jednotliví aktivní účastníci.

Zájemce o proslovení přednášky prosíme, aby v přihlášce uvedli téma svého vystoupení, jeho předpokládanou délku, a aby připojili stručnou anotaci (do deseti řádků; anotace budou zveřejněny na webové stránce konference). Po dohodě s organizátory je možné vystavit konferenční postery, které budou přístupné po celou dobu konání konference (maximální formát A2).

Součástí konference bude bohatý kulturní program (společenský večer, tombola, prohlídka Poděbrad a zajímavá překvapení).

Účastníci konference získají v rámci konferenčních materiálů novou pětisvazkovou monografii Premonstráti v Plzni (Česká technika – Nakladatelství ČVUT, Praha, 2024, 1576 stran), která analyzuje v širších historicko-politicko-kulturních souvislostech dosud řádně nedoceněnou roli plzeňských premonstrátských škol ve vývoji matematiky a přírodních věd v našich zemích zejména v 19. století.

Více informací o této akci včetně přihlášky lze nalézt na adrese:

https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference

V případě zájmu prosíme o zaslání vyplněné přihlášky do 20. června 2024 na e-mailovou adresu becvamar@fd.cvut.cz nebo poštou na adresu: prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní ČVUT, Na Florenci 25, 110 00 Praha 1.