Užití počítačů ve výuce matematiky

Česky
Termín: 
Čtvrtek, Listopad 11, 2021 - 09:00 - Sobota, Listopad 13, 2021 - 14:00
Místo: 
České Budějovice

Ve dnech od 11. do 13. listopadu 2021 pořádají Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Společnost učitelů matematiky JČMF a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek České Budějovice v pořadí 10. ročník konference Užití počítačů ve výuce matematiky.

Konference se koná jednou za dva roky a jejím cílem je shromáždit učitele matematiky z různých typů škol a odborníky z oblasti školství k diskusím nejenom nad těmito tématy:

 • role digitálních technologií ve vyučování matematiky,
 • vliv digitálních technologií na obsah vyučování,
 • role učitele při výuce podporované počítačem,
 • role digitální gramotnosti žáků a učitelů,
 • otázky rozvoje digitální gramotnosti při výuce matematiky,
 • vliv digitálních technologií na rozvoj matematické a finanční gramotnosti,
 • současné pojetí výuky matematiky.

Referáty a diskuse k uvedeným tématům budou probíhat v sekcích:

 • Výuka matematiky s podporou digitálních technologií, role matematiky v rozvoji digitální gramotnosti žáků, reflexe v revizi RVP.
 • STEM a polytechnické vzdělávání; realizace s podporou digitálních technologií.
 • Konkrétní softwarové nástroje pro podporu výuky matematiky; dynamické systémy (GeoGebra, Sketchometry, …), systémy počítačové algebry (Maple, Mathematica, wxMaxima, …).
 • Distanční výuka matematiky.
 • Ostatní aplikace a digitální zařízení pro podporu výuky matematiky; interaktivní tabule, dotyková zařízení apod.
 • Využití digitálních technologií v různých disciplínách aplikujících matematické postupy (finanční matematika, fyzika, informatika aj.).

V rámci konference proběhnou workshopy pro začátečníky i pokročilé nejen k používání matematického softwaru, ale i k využití dalších technologií ve vzdělávání.

Do programu bude zařazen kulatý stůl na téma Význam digitální gramotnosti žáků a učitelů pro potřeby výuky na základních a středních školách a cesty jejího rozvoje, který bude věnován diskusi řešení aktuálních otázek souvisejících s již provedenými i připravovanými změnami RVP ZV.

 

web: http://home.pf.jcu.cz/~upvm/2021/