Projekt Math Exercises for You získal Evropskou jazykovou cenu Label 2020

Česky

Projekt Math Exercises for You (2016-2019), jehož hlavním výstupem je portál math4u.vsb.cz získal Evropskou jazykovou cenu Label 2020.

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa Evropské komise a v České republice je udělována již od roku 2002 za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraniční spolupráce výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového vzdělávání, které kreativním způsobem přispívají ke zvyšování kvality jazykového vzdělávání, motivaci studentů a k co nejlepšímu využití zdrojů k rozšíření nabídky jazyků.

V roce 2020 byly stanoveny následující priority:

1/ Z lepšení přístupu k jazykové rozmanitosti, rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol

2/ Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony

3/ Jazyky v celoživotním vzdělávání

4/ Cizí jazyk jako prostředek k získávání a rozšiřování kompetencí a dovedností

Dům zahraniční spolupráce obdržel celkem 46 přihlášek. Evropskou jazykovou cenu Label 2020 získalo 7 z nich.  Děkujeme všem spolupracovníkům a učitelům, kteří pomohli projektu Math Exercises for You (Math4U) stát se jedním ze sedmi oceněných projektů.

Brožuru s projekty, které byly v letošním roce oceněny Evropskou jazykovou cenou Label, si můžete prohlédnout zde: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-12/Bro%C5%BEura%20Evropsk%C3%A1%20jazykov%C3%A1%20cena%20Label%202020.pdf