Když se řekne CLIL

Česky

CLIL (Content and Language Integrated Learning) je duálně zaměřený přístup, při kterém se pro výuku odborných předmětů používá v menší nebo větší míře cizí jazyk. Nás zajímá především propojení matematiky a angličtiny.  

V našich školách se obvykle vyučuje matematika a angličtina odděleně. Studenti dosahují dobrých znalostí obecné angličtiny, nemají však možnost seznámit se s odbornou matematickou terminologií. To pak omezuje studenty při používání výukových materiálů, aplikací nebo videí, které jsou k dispozici v angličtině.

Pětijazyčný portál Math4U nabízí materiály a aplikace užitečné a dobře využitelné pro CLIL. Mohou je využít i učitelé, kteří nemají excelentní znalosti jazyka. Je mnoho aktivit, které lze využít k opakování, k výkladu nového tématu, k domácímu procvičování nebo k oživení atmosféry ve třídě. Například v aplikaci Math4Student mohou žáci při procvičování kdykoli přepínat mezi jazyky při práci s jednotlivými otázkami. Ambicióznější žáci mohou procvičovat v angličtině a otázku s výběrem odpovědi si zobrazit ve svém rodném jazyce pouze v případě, že narazí na neznámé slovo.

Při procvičování s celou třídou může učitel na interaktivní tabuli zobrazit jakoukoli tréninkovou hru z knihovny Math4Class v angličtině, diskutovat o zadání, vysvětlovat neznámé výrazy, uspořádat soutěž v týmech apod. Učitel může také v sekci Math4Teacher vygenerovat libovolný test nebo písemku (pracovní list) v češtině i v angličtině.

Partnerská škola Hladnov využívá portál Math4U pro výuku matematiky ve španělštině (v bilingvních třídách), ale také v soft podobě pro CLIL (obohacení matematiky o angličtinu) ve všeobecných nejazykových třídách i třídách s rozšířenou výukou angličtiny. Jedna z učitelek z Gymnázia a JŠ  Hladnov, Iva Skybová, letos absolvovala dvoutýdenní kurz osvětlující užívání této metody ve výuce na prestižní letní škole v irském Dublinu.

„Byla to skvělá zkušenost," říká Iva. "Kromě přísunu nových informací mne tento kurz obohatil také diskuzemi o uvedené metodě s kolegy z různých evropských škol.“