Ako sa dostať do Googlu či Facebooku? Cez olympiádu z matematiky.

Slovenčina

Z medzinárodných kôl olympiád, najmä v oblasti prírodných vied, sa časom vykryštalizovali prestížne podujatia ostro sledované v odborných kruhoch. Veľké krajiny ako USA, Rusko a Čína sa na súťaže tvrdo pripravujú, cez úspechy a neúspechy porovnávajú výkonnosť svojich vzdelávacích systémov. Recruiteri nadnárodných korporácií sa tu zase snažia nadviazať kontakty so súťažiacimi. Nádejajú sa, že pre svoje tímy získajú mozgy, ktoré dokážu vymyslieť lepšie algoritmy či pomôcť s vývojom lieku na rakovinu.

Pre samotných študentov je to najmä šanca cestovať už v mladom veku do svetových metropol, spoznať špičkových ľudí s podobnými záľubami a tiež zjednodušiť si cestu do najžiadanejších univerzít a firiem sveta. Dôkazom je trio z úvodu článku. Spolužiaci z Gymnázia Grösslingová v Bratislave bodovali na olympiádach z matematiky, fyziky a informatiky v rokoch 2002 až 2005. Dnes majú okolo tridsiatky a za sebou skvelý štart kariéry.

Přečtěte si v časopise TREND, viz https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2018/cislo-40/do-googlu-a-facebooku-cez-olympiadu-z-matematiky.html