Areas

Do aplikácie

Hry na precvičovanie pre triedu

Ako zaujať triedu a oživiť vyučovanie?

Zaraďte si do vyučovania hry na precvičovanie vo formáte PDF.

Vyberajte zo 150 pripravených hier.

Pre interaktívnu tabuľu, premietanie aj prácu v počítačovej učebni.