O portálu

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ

Čeština

Ve dnech 20. – 22. září 2021 se v Pardubicích konala tradiční konference Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ. Setkání proběhlo ve spolupráci se Společností učitelů matematiky při JČMF, pobočným spolkem JČMF Pardubice, Fakultou elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice a Katedrou didaktiky a matematiky MFF UK.

Na konferenci jsme organizovali čtyři workshopy s názvem "Math4U - portál pro procvičování matematiky", kterých se zúčastnilo dohromady okolo stovky středoškolských učitelů.

1. cena v soutěži eLearning 2021

Čeština

Projekt Math4U získal další krásné ocenění. Tentokrát ve 20. ročníku soutěže eLearning. Tuto soutěž pořádají Univerzita Hradec Králové, České vysoké učení technické v Praze a Asociace EUNIS-CZ ve spolupráci s Asociací EUNIS-SK, Českou asociací distančního vysokoškolského vzdělávání a Českou společností pro systémovou integraci.

Label 2020 - náš projekt byl vybrán jako nejlepší za rok 2020

Čeština

Dům zahraniční spolupráce vydal brožuru, ve které představuje nejlepší projekty, které byly za uplynulých sedm let oceněny Evropskou jazykovou cenou LABEL.


Porota vybrala vždy jeden nejlepší projekt pro každý z uplynulých sedmi ročníků. Dům zahraniční spolupráce poté oslovil vybrané instituce s otázkou, kam se v oblasti jazyků od realizace
projektu posunuly a v čem projekt pomohl jejich dalšímu rozvoji. V brožuře najdete informace o průběhu posledních sedm ročníků, připomenutí nejlepších projektů i odpovědi
zástupců jednotlivých institucí.

Brožura – Jazyková cena Label 2020

Čeština

Brožura s projekty, které byly v letošním roce oceněny Evropskou jazykovou cenou Label, je na světě!

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa Evropské komise a v České republice je udělována již od roku 2002 za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraniční spolupráce výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového vzdělávání.

V roce 2020 byly stanoveny následující priority:

Pro učitele - členění tématických oblastí

Čeština

Vážení a milí učitelé,

díky portálu Math4U si můžete připravit za pár minut nové písemky a interaktivní testy z databáze 4 200 otázek a zaujmout třídu některou ze 150 připravených tréninkových her. Vaši studentům zase nabízíme  originální aplikaci pro procvičování matematiky na mobilu nebo tabletu, kdykoliv a kdekoliv. Navíc zdarma, s poutavou grafikou a ve čtyřech jazycích.

Portál je rozdělen do tří částí – STUDENT, UČITEL a TŘÍDA.

Portál Math4U – zajímavá data z Google Analytics – školní rok 2019/2020

Čeština

Úspěchem projektu je vždy to, že pomáhá ostatním. Portál Math4U měl během školního roku 2019/2020 cca 25 000 návštěvníků, učitelské účty si zřídilo asi 300 učitelů matematiky, kteří si v tomto období vytvořili pro své žáky cca 2 000 procvičovacích testů. Jsme moc rádi, že projekt pomáhá učitelům a studentům překlenout nelehké období uzavření škol kvůli pandemii koronaviru.

Přinášíme vám data z Google Analytics za školní rok 2019/2020, přesněji tedy od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020.

Všimneme si následujících položek: