Novinky projektu

Národní konference Scientix 3

Čeština

 

Petra Vondráková a Petr Beremlijski (Katedra aplikované matematiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) se ve dnech 15. - 16. 2. 2019 zúčastnili Národní konference Scientix 3 v Českých Budějovicích.

Petra Vondráková a Petr Beremlijski na konferenci vedli dva workshopy s názvem "Jak oživit výuku matematiky na SŠ pomocí kvízů a her a jak pomoci učitelům s písemkami".

 

Škola matematického modelování (ŠKOMAM)

Čeština

 

Petra Vondráková, Petr Beremlijski, Martina Litschmannová a Petr Vodstrčil (Katedra aplikované matematiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) se ve dnech 28. - 30. 1. 2019 zapojili do třídenního kurzu Škola matematického modelování (ŠKOMAM) určeného pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku, který se konal v Ostravě.

Matematika v praxi 2018

Čeština

 

Petra Vondráková, Martina Litschmannová a Petr Beremlijski (Katedra aplikované matematiky, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) se ve dnech 24. - 25. 10. 2018 zúčastnili slovensko-české konference Matematika v praxi ve slovenské obci Terchová.