Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

Czech

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která podrobně analyzuje podmínky a průběh rozvoje matematické gramotnosti v základních a středních školách a dosaženou úroveň matematické gramotnosti u žáků 9. ročníku základních škol a 2. ročníku středních škol ve školním roce 2017/2018. 
 

Zpráva je k dispozici zde: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Rozvoj-matematicke-gramotnosti-na