Jak učit matematice žáky ve věku 10 - 16 let

Undefined
Termín: 
Thursday, October 19, 2017 - 10:15 to Saturday, October 21, 2017 - 10:15
Místo: 
Litomyšl

Setkání učitelů matematiky se koná ve dnech 19. – 21. října 2017 v Litomyšli.
Na programu budou plenární a paralelně probíhající přednášky předních odborníků (matematiků a psychologů), zabývajících se problematikou matematického vzdělávání. Tématem budou aktuální výsledky výuky matematiky na základních školách, práce s nadanými žáky a s žáky se specifickými poruchami učení. Jednání v dílnách a sekcích pro učitele I. a II. stupně ZŠ a prvních ročníků středních škol bude příležitostí pro výměnu zkušeností učitelů z praxe. Prostor bude i pro diskusi na aktuální téma matematické gramotnosti, testování žáků a na práci začínajících učitelů matematiky. Nebude chybět ani nabídka učebnic a didaktických pomůcek.

Více zde: http://suma.jcmf.cz/news/jak-ucit-matematice-zaky-ve-veku-10-16-let1/