Audit vzdělávacího systému v ČR 2017

Undefined

V českém prostředí dlouho chybělo zhodnocení událostí a změn, které byly v daném roce důležité pro vzdělávání. Už počtvrté proto EDUin vydává ve spolupráci s odborníky Audit vzdělávacího systému, který lze chápat jako ucelený monitoring stavu vzdělávání. V auditu vždy naleznete zhodnocení výchozího stavu (formou SWOT analýzy), události, které měly na vzdělávací politiku v předešlém roce velký vliv, a uvedení oblastí, které jsou klíčové pro rozvoj vzdělávání. Přečtěte si na: https://online.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/audit-vzdelavaciho-systemu-v-cr-2017-situace-se-zhorsuje-otevreny-clanek.a-4250.html