Trieda

Do aplikácie

Hry na precvičovanie pre triedu

Ako zaujať triedu a oživiť vyučovanie?

Zaraďte si do vyučovania hry na precvičovanie vo formáte PDF.

Vyberajte zo 152 pripravených hier.

Pre interaktívnu tabuľu, premietanie aj prácu v počítačovej učebni.

Čo to je?

Nové zábavné precvičovanie učiva – pre študentov, pre domácu prípravu, pre učiteľov na zaradenie do vyučovania. Jedná sa o jednoduché interaktívne PDF súbory, kde študent hľadá správne odpovede alebo k sebe sa hodiace dvojice (napríklad predpis funkcie a graf). Pozrite sa na ukážky:

Využitie pre učiteľov?

Učiteľ môže tieto hry použiť priamo v rámci hodiny na precvičovanie. Ideálna je interaktívna tabuľa, ale postačí aj projektor a plátno. Študent alebo učiteľ označujú správne odpovede a komentujú výsledky. Po ukončení sa zobrazí slovné aj grafické hodnotenie a správne riešenie.Niektoré hry obsahujú tajničku, ktorá sa odkrýva pri správnych odpovediach. Tajničkou býva citát niektorého slávneho matematika, filozofa alebo politika, ktorého portrét a zaujímavosti zo života sú k dispozícii po kliknutí na jeho meno.

To by nás mohlo baviť.

Je to niečo iné než krieda a tabuľa, alebo ceruzka a zošit. Skúste toto neobvyklé precvičovanie nových pojmov so spätnou väzbou. Prineste do vyučovania radosť a súťaživosť.