Klasa

Do aplikacji

Gry ćwiczeniowe dla klasy

Jak zaciekawić klasę lub ożywić lekcję?

Włącz gry ćwiczeniowe w formacie PDF do swoich lekcji.

Wybierz spośród 152 przygotowanych gier.

Do interaktywnej tablicy, projektora lub pracy w sali komputerowej.

Co to jest?

Nowy, zabawny sposób nauki i pracy - dla uczniów przygotowujących się w domu, dla nauczycieli, którzy mają być włączeni do zajęć. Są to proste, interaktywne pliki PDF, w których uczeń szuka właściwych odpowiedzi lub pary pasujących odpowiedzi (takich jak funkcja i wykres). Zobacz demo:

Pożytek dla nauczycieli?

Nauczyciel może używać tych gier bezpośrednio w klasie do ćwiczeń. Idealna jest interaktywna tablica, ale wystarczy także projektor lub ekran. Uczeń lub nauczyciel identyfikuje poprawne odpowiedzi i komentuje wyniki. Kiedy skończysz, zobaczysz ocenę słowną i graficzną oraz właściwe rozwiązanie. Niektóre gry zawierają ukrytą wiadomość, która pojawia się wraz z poprawną odpowiedzią. Tajemniczą wiadomością   jest cytat znanego matematyka, filozofa lub polityka, którego portret i krótki życiorys są dostępne po kliknięciu jego imienia.

To może być ciekawe.

To coś innego niż kreda, tablica, ołówek i notatnik. Wypróbuj tę nowy sposób  ćwiczenia i powtarzania, otrzymując jednocześnie z informacje zwrotne. Włącz radość i rywalizację w naukę.