Pro učitele - členění tématických oblastí

Česky

Vážení a milí učitelé,

díky portálu Math4U si můžete připravit za pár minut nové písemky a interaktivní testy z databáze 4 200 otázek a zaujmout třídu některou ze 150 připravených tréninkových her. Vaši studentům zase nabízíme  originální aplikaci pro procvičování matematiky na mobilu nebo tabletu, kdykoliv a kdekoliv. Navíc zdarma, s poutavou grafikou a ve čtyřech jazycích.

Portál je rozdělen do tří částí – STUDENT, UČITEL a TŘÍDA.

  • Část STUDENT obsahuje aplikace Math4Student a Math4Student Easy. V aplikaci Math4Student si mohou studenti dle vlastních požadavků nechat vygenerovat interaktivní HTML test z připravených cca 4 200 úloh rozdělených do 12 tematických oblastí a 56 podoblastí pokrývajících celou matematiku střední školy. Nová aplikace Math4Student Easy obsahuje pouze úlohy, které se dají řešit bez použití tužky a papíru a je primárně připravena pro mobily a tablety.
  • Aplikace Math4Teacher v části TŘÍDA vám umožní vyrobit si interaktivní test v PDF formátu nebo písemku přímo připravenou pro tisk. Otázky vybíráte ze stejné databáze úloh, s níž pracuje i aplikace Math4Student.
  • V části TŘÍDA najdete knihovnu Math4Class se 150 párovacími a tabulkovými kvízy pro zábavné procvičování ve třídě i doma. Všechny  hry jsou už k dispozici v 5 jazycích – češtině, angličtině, slovenštině, polštině a španělštině.

Příklady, které jsou zařazeny v databází 4200 otázek, pokrývají celé učivo střední školy včetně nadstavbových témat jako jsou komlexní čísla nebo diferenciální a integrální počet. Učivo jsme rozdělili do 12 tematický oblastí. Každá z oblastí je dále členěna na podoblasti. Každá podoblast má tři části (označené jako levely A, B, C). V části A je zařazeno učivo, kterým se obvykle dané téma ve škole zahajuje, v části B učivo navazující a v části C pak další buď navazující nebo nepovinné učivo. Levely neznamenají obtíznost!

Jako příklad uveďme téma Tělesa a jejich objemy a povrchy.

  • A - obsahuje výpočty objemů a povrchů krychle a kvádru
  • B - obsahuje výpočty objemů a povrchů kužele, válce, koule, trojbokého a čtyřbokého hranolu a trojbokého a čtyřbokého jehlanu
  • C - obsahuje výpočty objemů a povrchů komolého jehlanu, komolého kužele, šestibokého hranolu a jehlanu

U každé aplikace jsou k dispozici nápovědy, kde je možno zjistit, která témata spadají do daných oblastí, podoblastí a částí (levelů). Pokud s Math4U pracujete často, může se vám hodit příručka s podrobným rozpisem jednotlivých témat:

Příručka ke stažení

Náš portál se stále vyvíjí, mění, vznikají nové otázky a nová témata. Budeme moc rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti s portálem. Přivítáme také nové nápady a návrhy na vylepšení. Každopádně přejeme hodně úspěchů ve výuce a držíme palce, ať všichni dohromady překleneme toto nelehké období uzavření škol.

Tým Math4U

Zpětnou vazbu posílejte na math4u@vsb.cz