Akce

Matematický klokan

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995.

Česky

Dva dny s didaktikou matematiky


Dvacátý pátý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF, proběhne ve dnech 11. – 12. 2. 2021. Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a kulatých stolů.

Česky

Škola matematického modelování ŠKOMAM

Ve dnech 4. - 5. 2. 2021 proběhne seminář Škola matematického modelování (ŠKOMAM), který je určen zejména pro studenty posledních ročníků středních škol. Vzhledem k současné situaci celý seminář tento rok proběhne online a jen jako dvoudenní. 

Seminář se poprvé konal v únoru 2005 a ve stejné podobě probíhá každý rok. Dopoledne se skládá z popularizačních přednášek a v odpoledních počítačových cvičeních mají studenti možnost si sami vyzkoušet matematické modelování s využitím  vhodného softwaru.

Česky

Digitalizace dnes: Výhody a rizika pro výuku a učení

Dne 29. října 2020 se od 13.00 do 15.00 uskuteční webinář s názvem „Digitalizace dnes: Výhody a rizika pro výuku a učení“. Webinář je pořádán OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). 

Webinář se bude zabývat mj. jakým způsobem se mění digitalizace ve výuce a učení ve vysokoškolském vzdělávání nebo jak je možné podporovat vysokoškolské instituce, pedagogy a studenty, aby co nejlépe využili možnosti digitální výuky.

Česky

Historie matematiky


39. mezinárodní konference Historie matematiky se bude konat v Poděbradech ve dnech 21. až 25. srpna 2020.

Zaměření akce:
Program letošní konference bude zaměřen na vývoj matematiky a jejích aplikací a proměny vyučování matematice v meziválečném období. Soustředíme se na téma, které delší dobu stálo stranou zájmu historiků i matematiků.

Česky

MODAM 2020

 

Vzhledem k současné mimořádné situaci (ke dni 31. 3. 2020) oznamujeme, že seminář MODAM se v roce 2020 neuskuteční. Ty z vás, kteří se těšili na avizovanou náplň semináře, rádi uvítáme na semináři MODAM v roce 2021. Termín bude upřesněn.

Letošní seminář pro učitele MODAM 2020 na téma Matematika nejsou jen maturity  se bude konat 24. dubna 2020 od 8:45 h do 16:00 hodin.

Česky

Počítač ve škole

 17. ročník konference Počítač ve škole se koná v termínu od 2. do 4. dubna 2020 na gymnáziu v Novém Městě na Moravě.

Letošními hlavními tématy jsou Svět ve 3D, Kutilové a badatelé ve školních lavicích, Výuka jazyků s podporou ICT a Bezpečná a rychlá školní síť.

Česky

Dva dny s didaktikou matematiky

Dvacátý čtvrtý ročník konference Dva dny s didaktikou matematiky, kterou pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK spolu se Společností učitelů matematiky JČMF. proběhne ve dnech 13. – 14. 2. 2020 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Obdobně jako v předchozích ročnících bude zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky, a to formou přednášek, vystoupení v sekcích, pracovních dílen a otevřených hodin přímo na školách.

Česky

Škola matematického modelování ŠKOMAM

Ve dnech 27. - 29. 1. 2020 proběhne seminář Škola matematického modelování (ŠKOMAM), který je určen zejména pro studenty posledních ročníků středních škol. 

Seminář se poprvé konal v únoru 2005 a ve stejné podobě probíhá každý rok. Dopoledne se skládá z popularizačních přednášek a v odpoledních počítačových cvičeních mají studenti možnost si sami vyzkoušet matematické modelování s využitím  vhodného softwaru.

Česky