Brožura – Jazyková cena Label 2020

Česky

Brožura s projekty, které byly v letošním roce oceněny Evropskou jazykovou cenou Label, je na světě!

Evropská jazyková cena Label vznikla jako iniciativa Evropské komise a v České republice je udělována již od roku 2002 za spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu zahraniční spolupráce výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového vzdělávání.

V roce 2020 byly stanoveny následující priority:

1/ Z lepšení přístupu k jazykové rozmanitosti, rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol

2/ Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony

3/ Jazyky v celoživotním vzdělávání

4/ Cizí jazyk jako prostředek k získávání a rozšiřování kompetencí a dovedností

 

Dům zahraniční spolupráce obdržel celkem 46 přihlášek. Evropskou jazykovou cenu Label 2020 získalo 7 z nich.  

Děkujeme všem spolupracovníkům a učitelům, kteří pomohli projektu Math Exercises for You (Math4U) stát se jedním ze sedmi oceněných projektů.

Brožura ke stažení