Historie matematiky

Czeski
Termín: 
Od piątek, Sierpień 21, 2020 - 09:00 do wtorek, Sierpień 25, 2020 - 16:00
Położenie: 
Poděbrady


39. mezinárodní konference Historie matematiky se bude konat v Poděbradech ve dnech 21. až 25. srpna 2020.

Zaměření akce:
Program letošní konference bude zaměřen na vývoj matematiky a jejích aplikací a proměny vyučování matematice v meziválečném období. Soustředíme se na téma, které delší dobu stálo stranou zájmu historiků i matematiků.

Na programu konference budou jednak přednášky přednesené odborníky vyzvanými programovým výborem (pátek až neděle), jednak krátké přednášky a prezentace (30 minut, neděle až úterý). Zájemci o proslovení krátké přednášky uvedou na přihlášce téma svého vystoupení a doplní je stručnou anotací (do deseti řádků; anotace budou zveřejněny na webové stránce konference).

Organizátoři přivítají například příspěvky, které se budou věnovat vývoji zvoleného matematického oboru nebo problému, aplikacím nových matematických metod v přírodních či společenských vědách nebo proměnám vědeckého a akademického života a stylu výuky či popularizace matematiky v období mezi první a druhou světovou válkou v národním, evropském či celosvětovém kontextu. Rádi bychom účastníkům nabídli přednášky, které analyzují vývoj některých průlomových matematických idejí v širších kulturně historických souvislostech, objasní jejich podstatu a dopad na rozvoj matematiky i přírodních věd a přiblíží proměny výuky matematiky na různých typech škol, resp. způsoby popularizace matematického bádání. Organizační tým plánuje vydání kolektivní monografie, která bude obsahovat vybrané příspěvky proslovené na konferenci.

Po dohodě s organizátory je možné vystavit konferenční postery (po celou dobu konference, maximální formát A2).

Více informací o této akci včetně přihlášky lze nalézt na adrese: https://www.fd.cvut.cz/personal/becvamar/konference/index.html

V případě zájmu prosíme o zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 1. 6. 2020 na adresu becvamar@fd.cvut.cz.